คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (Happy Health)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (Happy Health)

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (Happy Health) โดยงานบริการสุขภาพชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand