คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP#1

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP#1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน” EP#1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล องค์ประกอบหลักขององค์กรดิจิทัล และขั้นตอนการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล โดยมี คุณภศิชา เธียรเชาวน์ ที่ปรึกษาอิสระด้านพัฒนาองค์กร เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งหมด 30 ท่าน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand