คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

     วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation” ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานกับ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563

     โครงการ KBTG Internship Bootcamp 2020 เป็นโครงการฝึกงานที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการในโลกความเป็นจริงของธุรกิจ  โดยในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในโครงการฯ จำนวน 54 คน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนทั้งหมด 16 แห่ง ซึ่ง น.ส. ปวีณนาฎ ฝอยทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมฝึกงานกับทีม Data Engineer ณ บริษัท KBTG ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  –  วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand