คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)

       วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THE 7th SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL LANGUAGES & KNOWLEDGE 2020 (SILK 2020)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเกมเพื่อการเรียนรู้ (ThaiSim) มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex และ Facebook Live ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     โดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Immersive Computing Technology for 21st Century Teachers and Learners” และ Prof. Dr. Seongha Rhee จาก Hankuk University of Foreign Studies ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Cross linguistic Studies and Cultural Understanding: What Linguistics Can Do in Multicultural World” สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Webex

ดาวน์โหลดข่าว
ภาพจาก: มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand