คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

       วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีบางส่วนมาปฐมนิเทศในห้อง 204 ณ ห้อง IT 204 อาคารคณะ ICT วิทยาเขต และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จำนวนทั้งหมด 40 คน โดยช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการแนะนำคณะ ICT  และช่วงท้ายเป็นการแนะนำหลักสูตร โดยประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

• หลักสูตร M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance โดย ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
• หลักสูตร M.Sc. in Game Technology and Gamification โดย ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
• หลักสูตร M.Sc. in Computer Science โดย ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand