ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รหัสนักศึกษา)
  2. กำหนดการ

 

กำหนดการ

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร อ. 15 ก.ย. – ศ. 30 ต.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 13 พ.ย. 63
3 สอบสัมภาษณ์แบบ Online ด้วยโปรแกรม Webex พ. 18 พ.ย. 63 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 20 พ.ย. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ อ. 1 ธ.ค. 63
6 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. (เพื่อ Clearing House) พ. 3 ธ.ค. 63
7 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
8 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish