คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ

     วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการนักศึกษาในทุกชั้นของอาคาร การแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการ Social Distancing โดยจัดการเรียนแบบผสมผสานระหว่าง Online และ Onsite

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand