สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ (ประจำปีการศึกษา 2563)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ (ประจำปีการศึกษา 2563)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์
✊มอบทุนการศึกษา ✊
“โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา  2563”
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน
ประเภททุนการศึกษา
✅ทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี  1  จนสำเร็จการศึกษา
✅ทุนรายปีอีกจำนวนมาก  (ทุกชั้นปี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
➡️เป็นนักศึกษาปัจจุบันในระดับปริญญาตรีทุกคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีความ
➡️ประพฤติดีและมุ่งมั่นในการเรียน
➡️มีความขาดแคลนทุนทรัพย์
➡️เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.00
โดยรับใบสมัครได้ที่งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง  11 กันยายน  2563
รับและส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด
⛔️⛔️ย้ำๆๆ ส่งใบสมัครผ่านงานการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเท่านั้น
หากนำส่งสมาคมฯจะไม่รับพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์  อาคารสิริวัฒนภักดี  ชั้น  2  ☎️โทร.  0-2108-5330 ถึง 1
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand