ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

     ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล กับผลงาน “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบ2และ3มิติด้วยวิธีแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง, 2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images using Variable Neighborhood Search”
โดยมี รศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand