คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย คุณประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์ หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี คุณวิรัช ดิเรกโภค รองหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ และบุคลากรงานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและวิศวกรรมและกายภาพ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ ICT Infrastructure สำหรับ Smart University ด้วย Solution เทคโนโลยีอัจฉริยะ AI พร้อมกับเทคโนโลยี 5G และ WIFI 6 โดยมี คุณ ประยุทธ ตั้งสงบ Chief Technology Officer, IP Enterprise Business Group และคุณวันเฉลิม เจือจิตราพรรณ Account Manager Enterprise Business Group ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมระบบศูนย์ Data Center ของ Open Lab Huawei ทั้งนี้เพื่อนำมาออกแบบประยุกต์ใช้กับระบบ Infrastructure ใหม่ของคณะ ICT ต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand