คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3

     ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3 นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 23 อาคารมิว(วิทยาลัยการจัดการ) คณะICT ม.มหิดล โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 15 คน

     โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC  เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการออกแบบที่มีความสวยงาม ตรงประเด็น ดึงดูดลูกค้า สร้างความสนใจ สามารถสร้าง Visibility ได้อย่างดี โดยผลงานการออกแบบสามารถใช้เป็นสื่อที่เผยแพร่ได้ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online โดยเฉพาะสื่อ Social Media ที่เป็นสื่อหลักในการรับข่าวสารของผู้คนในปัจจุบัน

ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand