คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโถงชั้น 4 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     โครงการบริจาคโลหิตฯ  ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 59 ราย ทั้งนี้คณะฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand