คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA

     วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้ารับการตรวจหลักสูตรปริญญาโท M.Sc. in Cyber Security and Information Assurance และ M.Sc. in Game Technology and Gamification ตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเป็นการตรวจประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน AUN-QA จากมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment 2.0) จำนวน 2 ท่าน คือ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand