คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมการบรรยายธรรมะเฮฮา ในหัวข้อ “เพิ่มพลังบวกให้ชีวิต เติมพลังความคิดเสริมจิตใจ ในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะในยุคดิจิทัล” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand