ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคณะ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICSE 2020

ผลงานวิจัยเรื่อง Siamese: scalable and incremental code clone search via multiple code representations ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ใน Empirical Software Engineering จากความร่วมมือของ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล และ ร.ศ. Jens Krinke จากมหาวิทยาลัย​University College London (UCL) ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 42nd International Conference on Software Engineering (ICSE 2020) ซึ่งเดิมมีกำหนดการจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ Virtual Conference และเลื่อนกำหนดการจัดเป็นวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม ในปีเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมวีดีโอการนำเสนอผลงานได้ที่ https://youtu.be/Bq3F43URr8A

ข้อมูลจาก:
https://www.facebook.com/muict.seru/posts/2666127743715255

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand