บทความปริทัศน์ ICT มหิดล ทางด้านไบโอมทริกซ์ เกี่ยวกับการจดจำท่าทางการเดิน ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร IET Biometrics

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความปริทัศน์ ICT มหิดล ทางด้านไบโอมทริกซ์ เกี่ยวกับการจดจำท่าทางการเดิน ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร IET Biometrics

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล หัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer (MVIT) ที่ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ เรื่อง “A Review of Gait Recognition Approaches and Its Challenge on View Changes” บนวารสาร IET Biometrics ซึ่งเป็นวารสารที่เน้นการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านไบโอมทริกซ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/worapan.kusakunniran/posts/3547891698578861

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand