คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับมอบห่วงกระป๋องอลูมิเนียมจากผู้แทนผู้บริจาคบริเวณอาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับมอบห่วงกระป๋องอลูมิเนียมจากผู้แทนผู้บริจาคบริเวณอาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

     วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล โดยมีคุณวัตถาภรณ์ อรรคเนตร และคุณพิษณุ พร้อมมงคล บุคลากรคณะICT เป็นผู้แทนรับมอบห่วงกระป๋องอลูมิเนียม และเงินบริจาค จำนวน 340 บาท จากผู้แทนผู้บริจาค ณ จุดรับบริจาคบริเวณอาคารโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เพื่อรวบรวม และนำไปมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand