คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

     วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ ได้อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และแม่นยำในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคุณ ปิยะวัชร์ พุทธปฏิโมกข์ และทีมวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ห้อง IT 204 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand