คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4

      ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4 นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะ  ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 13 คน แบ่งเป็นบุคลากร 7 คน และบุคคลทั่วไป 6 คน

      โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการออกแบบที่มีความสวยงาม ตรงประเด็น ดึงดูดลูกค้า สร้างความสนใจ สามารถสร้าง Visibility ได้อย่างดี โดยผลงานการออกแบบสามารถใช้เป็นสื่อที่เผยแพร่ได้ทั้งในรูปแบบ Offline และ Online โดยเฉพาะสื่อ Social Media ที่เป็นสื่อหลักในการรับข่าวสารของผู้คนในปัจจุบัน

      ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand