นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม CPF Hackathon 2020 ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากกิจกรรม CPF Hackathon 2020 ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายภาดา กาญจนภิญพงศ์ นางสาวธาร์นิรินธน์ ตรีรณฤทธิ์ นางสาววิภาวรรณ จารุกิจพิพัฒน์ นายคลินตัน ชุน และนายนิติรุจน์ จารุไพศาลกิจ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ Requirement Delivery Management and Real time Tracking จากกิจกรรม CPF Hackathon 2020 ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน CPF Dev Day 2020 “พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีก โดย Developer ยุค 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ส่งสัญญาณตรงจากตึก True Digital Park (สุขุมวิท 101)

     กิจกรรม CPF Hackathon 2020 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้มีเวทีในการพัฒนาศักยภาพทางความคิด การออกแบบ รวมถึงการพัฒนา Solution ผ่านการนำเสนอไอเดียให้สามารถนำมาใช้ได้จริง โดยมีโจทย์การหา Solution ตาม Requirements ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ ChatBot for CRM และ Delivery Management and Real time Tracking ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์จริงในยุคการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกและทันต่อการตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand