คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดปฐมนิเทศ การรับรู้สิทธิ ความคุ้มครอง ในการจัดทำประกันกลุ่มของคณะฯ (Group Health Insurance Details)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดปฐมนิเทศ การรับรู้สิทธิ ความคุ้มครอง ในการจัดทำประกันกลุ่มของคณะฯ (Group Health Insurance Details)

วันที่ 16 กันยาน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศ การรับรู้สิทธิ ความคุ้มครอง ในการจัดทำประกันกลุ่มของคณะฯ (Group Health Insurance Details) โดยมี ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจาย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความคุ้มครองของการทำประกันกลุ่ม รวมทั้งการตอบข้อซักถามในการใช้บริการจากคุณหนึ่งฤทัย พิทักษ์ชน Assistant Manager ฝ่ายธุรกิจประกันกลุ่ม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ  ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา และการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Online Conference โดยโปรแกรม WebEx Meeting

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand