นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนเรียนต่อป.เอก เต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

ข่าวกิจกรรมข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุนเรียนต่อป.เอก เต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย

     นายชนาธิป พรประสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (PhD Program in Information Technology) ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย พร้อมได้รับทุนวิจัย (Research Scholarship) เต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

     ในระหว่างการศึกษาที่คณะ ICT นายชนาธิปได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านงานวิจัยและมีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติในด้าน Data Science และ Machine Learning หลายเรื่องด้วยกัน เช่น

– Summer Research Internship at Inha University ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ผศ.ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
– รางวัลที่ 3 การแข่งขัน NSC2019 เรื่อง “AlgoExplorer: An Intelligent Search and Visualization System for Algorithm Evolution in Large-scale Scholarly Documents” ในหมวด “Data Science and Artificial Intelligence Application” โดยมี ผศ.ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ เป็นที่ปรึกษา
– Summer Research Internship at Artificial Intelligence Research Center, AIST ประเทศญี่ปุ่น
– ผู้ช่วยวิจัยโครงการบริการรับทำวิจัยร่วมกับบริษัท Western Digital Thailand โดยมี อ.ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
– Senior Project เรื่อง “Convkb+: A Novel Algorithm for Knowledge Graph Embedding by Extending Convkb” โดยมี ผศ.ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ และ อ.ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ เป็นที่ปรึกษา

– ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติอีกมากมาย
• Tuarob S, Kang SW, Wettayakorn P, Pornprasit C, Sachati T, Hassan SU, Haddawy P. Automatic classification of algorithm citation functions in scientific literature. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2020 Oct 1.
• Pornprasit C, Liu X, Kertkeidkachorn N, Kim KS, Noraset T, Tuarob S. ConvCN: A CNN-Based Citation Network Embedding Algorithm towards Citation Recommendation. In Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries. 2020 Aug 1 (pp. 433-436).
• ConvCN: Automatic Citation Recommendation Using Citation Network Embedding. (Under Review)

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand