สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุนสมาคมฯ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุนสมาคมฯ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562

วันที่ 28 กันยายน 2563 ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล มอบของที่ระลึกให้แก่นายบัณฑิต โหว นักศึกษาทุนสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปี 2562 ณ ลานสวนไผ่ อาคารตึกคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand