บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ “MSC Internship Program Batch 2020”

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ “MSC Internship Program Batch 2020”

บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการ “MSC Internship Program Batch 2020” รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ตำแหน่งเท่านั้น!!

ระยะเวลาฝึกงาน: 1 ภาคการศึกษา (2-3 เดือน)

คุณสมบัติ

 • นักเรียน หรือ นักศึกษา ที่ศึกษาในด้าน Computer Engineering, Computer Sciences, Applied Mathematics, and other related IT fields.

ทำไมถึง MSC Internship?

 • เรียนรู้ Hight-Technology ใหม่ ๆ เช่น Cloud Formation,
 • Data Center, System Integration, and other related to Information Technology (IT) field.
 • ระยะเวลาในการฝึกงานมีความยืดหยุ่น
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยง
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • ได้รับโอกาสในการก้าวสู่พนักงานของ บ.

สถานที่ฝึกงาน: Metro Systems Corporation

If you are interested, please contact K. Jeeraphong Phitak (Aod)

หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อ คุณจีรพงษ์ พิทักษ์

E-mail : jeeraphi@metrosystems.co.th
Tel : +66 64 112 7038
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand