นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา
Information Models and Healthcare Information Standards จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานระบบ Hospital Information System และการใช้ Midical Standards ณ ฝ่ายงานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand