คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020

     วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT เข้าร่วมการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT2020) และ การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2020) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (The of Council of IT Deans – CITT) ณ โรงแรม เดอะไทต์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

     โดยวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นการประชุมสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการความร่วมมือของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (CITT) บริษัท Microsoft และ JA การเข้าร่วม Thai AI Consortium รายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ รายงานงบการเงินสมาคมสภาคณบดีฯ รายงานผลการดำเนินงานวารสารสมาคมฯ การเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 การเปลี่ยนนายกสมาคมและกรรมการสมาคม CITT และ การเข้าชม “EEC Automation Park” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างกำลังคนในยุคอุตสาหกรรม 4.0

    ส่วนในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (InCIT2020) ซึ่งเป็นการประชุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการวิจัยในอนาคต และการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2020) โดยเป็นการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยอีกด้วย

ภาพข่าวจาก: สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย CITT และ EEC Automation Park
ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand