คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลงานโดดเด่น ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ ICT ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand