คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นปีที่4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และ คุณสมศักดิ์ ธนาศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานวิศวกรรมและกายภาพ คณะ ICT เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 4 สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุดม หฤษฎ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้อง SHE Training room ชั้น 1 ศูนย์ COSHEM อาคารศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand