ผลงานวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Cyber Security and IoT ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICTC 2020

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ผลงานวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Cyber Security and IoT ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ICTC 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล และนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำโดย นาย กรรณสูต ชุตาภรณ์, นาย จิรภาส ไพศาลดวงจันทร์ และ นาย สรกฤศ กังวานรัตนา ที่ผลงานวิจัยเรื่อง การป้องกันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยระบบตรวจจับการบุกรุก โดยใช้ Raspberry Pi (PITI: Protecting Internet of Things via Intrusion Detection System On Raspberry Pi) ได้การตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ The 11th International Conference on ICT Convergence (ICTC 2020) ซึ่ง ในปีนี้มีกำหนดจัด ณ เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ผู้นำเสนอที่อยู่ภายนอกประเทศเกาหลีใต้จะได้รับอนุญาตให้นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/photo.php?

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand