คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีเปิดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020)

       วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมจัดพิธีเปิด “งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านคณะ ICT” ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020)  ในธีม “Zybertron” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิชิตภารกิจในโลกไซเบอร์พังค์และสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคต พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับคณะ ICT จากการรวบรวมเบาะแสจากเมืองไซเบอร์พังค์ทั้ง 8 ที่คอยดูแลระบบของ Zybertron เพื่อตามหากุญแจในการแก้ไขปัญหาและกอบกู้สถานการณ์จากการทำภารกิจในอีเวนต์ออนไลน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ Online และ รูปแบบ On-site ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

         สำหรับกิจกรรมในรูปแบบ Online มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  นิทรรศการโครงงานของนักศึกษาคณะ ICT การแนะแนวการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ข้อมูลการไปแลกเปลี่ยนและการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ การเสวนาพิเศษโดยศิษย์เก่าคณะ ICT และวิทยากรจาก บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด (BorntoDev) สำหรับกิจกรรม On-site จะจัดขึ้นที่คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจ ได้เข้ามาทำความรู้จักกับคณะฯ พร้อมทั้งสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอน และพบเจอกับนักศึกษารุ่นพี่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://openhouse.mahidol.ac.th/  หรือ ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่: https://www.facebook.com/muictopenhouse

     มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกส่วนงานได้จัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ควบคู่ไปกับกิจกรรมในรูปแบบ On-site โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปได้ รู้จักคณะต่าง ๆ และสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สร้างความสุขจากการเข้าสู่บ้านมหิดล รู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความผูกพันในการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั่วทุกส่วนงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand