คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรคณะ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรคณะ
      วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม “พูดคุยยามบ่าย กับผู้บริหารคณะฯ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ICT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเลื่อนเงินเดือนประจำปี และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน  นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุย ซักถามในข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว  ณ ห้องประชุม Bits & Bytes ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand