คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563
      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน “วันคนพิการ” ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 52 ภายใต้หัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
    ในโอกาสนี้ อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “APHASIATALK ON MOBILE” ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการสื่อความหมายบนมือถือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand