คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกัน

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สมาคมไทยไอโอที จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกัน

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ร.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม  ดร.ดลวรา คุณะดิลก อาจารย์ประจำคณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที เนื่องในโอกาสการประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะ ICT ม.มหิดล และ สมาคมไทยไอโอที 

     ในโอกาสนี้ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและการประยุกต์ใช้ IoT ในสังคมไทย และ Industry 4.0” และหัวข้อ “ประสบการณ์การออกแบบและการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” แก่ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting และผู้ฟังบรรยาย ณ  ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand