นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการแข่งขัน “LINE HACK 2020”

     นักศึกษาทีม NAKAMA จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายภาดา กาญจนภิญพงศ์ นางสาววิภาวรรณ จารุกิจพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายศุภกานต์ เหล่ารัตนกุล นายธนภัทร จำนงรัตน์ และ นายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนักศึกษา จากทีมที่เข้ารอบการแข่งขันในรอบสุดท้ายทั้งหมด 10 ทีม พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จากการแข่งขันโครงการ “LINE HACK 2020” โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นการพัฒนา Chatbot ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ช่วยประจำกลุ่ม LINE ที่จะทำให้การนัดหมายและการตามเพื่อนในกลุ่ม LINE เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดแข่งขัน Hackathon ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (Line ประเทศไทย) ณ โกลว์ฟิช สาทร อาคารสาทรธานี กรุงเทพมหานคร

        การแข่งขัน LINE HACK 2020 ครั้งนี้ แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป นักพัฒนา สตาร์ตอัป และประเภทนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเภทบุคคลทั่วไปได้รับโจทย์ใน หัวข้อ “Tomorrow’s New Normal” โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อรองรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE ในโลกที่วันพรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และสำหรับประเภทนักศึกษาได้รับโจทย์ใน หัวข้อ “Life on LINE” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานในแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 47 ล้านคน

       คณะ ICT ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทีม NAKAMA เป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นความสำเร็จของนักศึกษาและเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ

ภาพจาก: LINE Developers Thailand
ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish