หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ (MIRU) ของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ (MIRU) ของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Myat Su Yin หัวหน้าศูนย์วิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ Mahidol-Bremen Medical Information Research Unit (MIRU) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงเว็บไซต์ของ University of Bremen ประเทศเยอรมนี โดยศูนย์วิจัยฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

      Dr. Myat Su Yin ดำเนินโครงการวิจัยสารสนเทศทางการแพทย์ร่วมกับ University of  Bremen อย่างมากมาย โดยปัจจุบัน งานวิจัยของ Dr. Myat Su Yin เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยการประยุกต์ใช้ ICT ผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.uni-bremen.de/fb3/der-fachbereich/schule-praktika-aus-und-weiterbildung-berufsfelder/berufsfelder/berufsfelder-informatik/informatikerinnen-im-beruf

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand