คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ประธานจัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ร่วมจัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดกิจกรรมในรูปแบบ On-site ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ กิจกรรมในรอบเช้า เป็นการทดลองเรียนวิชา “Fundamentals of Programming” โดยมี ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย และ ดร. อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรบรรยาย และในรอบบ่ายเป็นการทดลองเรียนวิชา “Problem Solving Techniques” โดยมี ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรบรรยาย หลังจากจบกิจกรรมการทดลองเรียนวิชาดังกล่าวแล้ว นักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบ ยังได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ ICT ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร เป็นผู้บรรยาย สำหรับช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรม “Faculty Tour” ซึ่งเป็นกิจกรรมการเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะฯ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand