คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโดยคณะรอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings เป็นจำนวนทั้งสิ้น 109 คน ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand