คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วม ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     “ลานมหิดล” เป็นลานแท่นที่ประดิษฐานองค์ตราส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระราชบิดา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองคำเปลวสีทองสวยงามสง่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ.2552 ได้มีการปรับปรุงยกฐานให้สูงขึ้น “ลานมหิดล” จึงได้อยู่คู่มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งโครงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์พระนามพระราชบิดา ณ ลานมหิดล โดยเปิดรับบริจาค “แผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ์ 96.5%” เพื่อใช้สำหรับปิดผิวองค์ตราสัญลักษณ์ จากบุคลากรชาวมหิดล โดยมียอดบริจาคแผ่นทองคำเปลว จำนวนทั้งสิ้น 10,267 แผ่น

 

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand