คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

       เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณในพิธีอันเชิญ “องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ซึ่งได้อัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ หน้าตัก 65 นิ้ว จากโรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อเข้ามาประดิษฐาน ณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยขบวนพิธีฯ เริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ทำการสักการะบูชา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand