ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!” ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง โดยใช้ท่าแม่ไม้มวยไทย (หมัด เท้า เข่า ศอก) ประกอบจังหวะเพลง เพื่อช่วยฝึกระบบไหลเวียนโลหิตและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยมี ครูมานิตย์ บุบผาสุข นักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นวิทยากรผู้นำเต้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้คณะทำงานฯ ยังได้เพิ่มจำนวนการเก็บแคลลอรี่แบบคูณ 2 อีกด้วย บรรยากาศของกิจกรรมมีคณาจารย์ และบุคลากรจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของคณะ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand