คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมของสมาคมในปี 2564

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และ สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมของสมาคมในปี 2564

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 กรรมการสมาคมฯ และ คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 4 กรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2564 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษาของคณะ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่สังคม ณ ห้อง IT122 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand