คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยม และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

      วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ Mr. Stephen Edward Smith Foreign Language and Student Engagement Team Leader เปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนมัธยมทั้งโรงเรียนไทยและโรงเรียนานาชาติ ในการเยี่ยมชมคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ห้อง IT 321 ชั้น 3 และห้อง IT 404 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

      โดยในช่วงแรกของกิจกรรมฯ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น เป็นการรับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะ บรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะ ชี้แจงรายละเอียดรอบการสมัครหลักสูตร ICT ในปีการศึกษา 2564 และการถามตอบเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับสมัคร ณ ห้อง IT 321 ในลำดับถัดมา ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT และ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะ ICT และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ Mahidol University International Demonstration School (MUIDS), KIS International School, Bangkok Patana School, International School Bangkok, Thai-Singapore International School, NIST International School, Modern International School Bangkok และ St. Andrew International School Bangkok และโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ณ ห้อง IT 404 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และในลำดับสุดท้ายเป็นการเยี่ยมชมสถานที่และบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand