คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมออนไลน์ “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมออนไลน์ “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

        วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมออนไลน์สร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม ในหัวข้อ “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2 นำโดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมจำนวน 340 คน

          การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint เป็นการสร้างข้อมูลหรือสื่อต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ ทำให้เกิดการจดจำและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดย Flat Graphic เป็นภาพกราฟฟิกในลักษณะ 2 มิติ  จะมีลักษณะเป็นตัวการ์ตูน หรือภาพแอนิเมชัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอและ Social Media ต่าง ๆ ซึ่งสื่อภาพประเภท 2 มิตินั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายรูปแบบ โดยกราฟฟิกประเภท Flat ถือเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความเรียบง่าย ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดความเข้าใจได้ทันที และมีความสวยงาม

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand