คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “The 2020 ACNET-EngTech Working Conference” ในฐานะ Secretariat from ASEAN side

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “The 2020 ACNET-EngTech Working Conference” ในฐานะ Secretariat from ASEAN side

     วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา อาจารย์ประจำคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “The 2020 ACNET-EngTech Working Conference” ในฐานะ Secretariat from ASEAN side การประชุมนี้จัดขึ้นโดย ASEAN-China Network for Cooperation and Exchanges among Engineering and Technology University ซึ่งมี Tianjin University และ Beijing Institute of Technology ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม

     การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกได้มีความร่วมมือกันทางวิชาการและวิจัย ให้โอกาสแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เช่น student mobility ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ACNET-EngTech ในปี 2020 ที่ผ่านมา รวมถึงนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2021 ของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่าย นอกจากนี้ ยังมีการรับรองสมาชิกใหม่ในที่ประชุม อันได้แก่ University of Macau, University Malaysia Pahang และ Tunku Abdul Rahman University College อีกด้วย โดยในปีหน้า Beijing Institute of Technology จะเป็น Rotating President อีกครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand