คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)”

     ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวามคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial)” นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ และ คุณดวงหทัย แพงจิกรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

      โปรแกรม Photoshop CC (Photo Retouching for Commercial) เป็นหลักสูตรที่สอนการออกแบบ การผลิตสื่อและผลงานต่าง ๆ เพื่อใช้งานในองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดยผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตกแต่ง และออกแบบและผลิตสื่อต่าง ๆ ได้ โดยมีรายละเอียดของการอบรม ดังนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

 • การรู้จักกับ Adobe Photoshop CC
 • การเรียนรู้การใช้งานและเครื่องมือในการตกแต่งและออกแบบชิ้นงาน
 • การเรียนรู้การจัดการกับ Layer
 • เทคนิคการ Retouch ภาพบุคคคล และภาพผลิตภัณฑ์
 • การปรับสีและโทน

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

 • การวางองค์ประกอบของภาพ
 • การใช้งาน 27 Blend Mode เชิงลึก
 • เทคนิคการใช้ Lighting สร้างมิติให้กับภาพ
 • การ Contour ภาพด้วย Doge and Burn Tool
 • Color Pop up

ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand