การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบัน การสื่อสารด้วยสื่อวิดีโอ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญ สามารถส่งต่อ ได้อย่างรวดเร็ว    เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวและสร้างผลงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถผลิต Video Content ที่สามารถตอบสนองต่องานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าการประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม การแนะนำสินค้า บริการใหม่ๆ รวมถึงการ ให้ความรู้ด้วยคลิปสั้นๆ  ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะทำงานในสาขาใด  การมีความรู้ด้านการตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือจึงเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ทำให้งานมีความก้าวหน้า  และปัจจุบัน Application สำหรับตัดต่อสามารถงานง่าย สะดวก รวมทั้งมีเทคนิคพิเศษหลากหลาย  การผลิตสื่อวิดีโอให้น่าสนใจ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

     คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตร การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ   โดยได้ออกแบบการ Workshop ให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ครอบคลุมกระบวนการถ่ายทำ และใช้ Application Kinemaster เป็นโปรแกรมตัดต่อ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสร้างผลงานวิดีโอคลิปของตัวเองได้ทันที

 

กำหนดการ

เวลา หัวข้อ
8.45 – 9.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
9.00-10.45

Pre-production

 • แนวคิดในการออกแบบวิดีโอประเภทต่าง ๆ
 • การวาง Concept และร่าง Story Board
 • การเลือกประเด็นสำคัญเปิดเรื่อง เพื่อให้  Video มีความน่าสนใจ
 • การเตรียมอุปกรณ์ และวางแผนการถ่ายทำ
10.45-11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.30

Production

ลงมือถ่ายทำ Video Shot (เพื่อนำไปใช้ตัดต่อในช่วยบ่าย)

 • การตั้งค่าความละเอียด และสัดส่วนวิดีโอก่อนลงมือถ่ายทำ
 • การใช้มุมกล้อง และเทคนิค Camera Movement ให้ดึงดูดความสนใจ
 • การปรับแสง และจัดองค์ประกอบ การบันทึกเสียง
12.30-13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.30

Post Production

Workshop เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Kinemaster (นำวิดีโอที่ถ่ายทำในช่วงเช้ามาตัดต่อ)

 • การตั้งค่าวิดีโอ เครื่องมือสำหรับใช้งาน
 • เทคนิคการตัดต่อ  และการลำดับภาพให้น่าสนใจ
 • การเพิ่มเลเยอร์กราฟฟิก การใส่ภาพนิ่ง
 • แนะนำแหล่ง Download ข้อมูลฟรี
15.30-15.45 พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.00

Post Production

 • การใส่ Title / ข้อความประกอบ / Subtitle
 • การใส่เสียง
 • การใส่ Effect  (Video / Sound )
 • การจัดเก็บและ Export ผลงาน

วิทยากร

ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา ม.มหิดล 1,440 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากร ม.มหิดล และศิษย์เก่า 1,620 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 1,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ den.tup@mahidol.edu
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand