คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6

   วันที่ 9 มกราคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6 (Skill Development in Cybersecurity #6) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม WebEx Meetings โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานจาก ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 121 คน

   การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการต่อยอด หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความรู้เรื่องระบบเครือข่าย และการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การยืนยันตัวตน และการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม ซึ่งในวันนี้เป็นครั้งแรกของการจัดอบรม และจะจัดอบรมครั้งถัดไปใน วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand