นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขัน “STDiO CTF” ประจำปี 2021 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Cybersecurity Camp (GCC)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขัน “STDiO CTF” ประจำปี 2021 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Cybersecurity Camp (GCC)

   นายจิรพัส ธรรมสงเคราะห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขา Computer Networks คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขัน “STDiO CTF” ประจำปี 2021 ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Global Cybersecurity Camp (GCC) ที่มุ่งหวังให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต โดยในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับโจทย์จากทีมงาน 2600 Thailand

   โครงการอบรม Global Cybersecurity Camp (GCC) เป็นโครงการอบรมระยะเวลา 1 อาทิตย์ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Cybersecurity ให้กับนักศึกษาของชาติสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วย ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ออสเตรเลีย, เวียดนาม, มาเลเซีย และ ไทย ซึ่งโดยปกติการอบรมจะจัดขึ้นในประเทศเจ้าภาพซึ่งหมุนเวียนกันไปในชาติสมาชิก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ในปีนี้ GCC2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิการเข้าร่วมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ และ ร่วมทำกิจกรรมด้าน offensive security โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   คณะ ICT ขอแสดงความยินดีแก่ นายจิรพัส ธรรมสงเคราะห์ เป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นความสำเร็จของนักศึกษาและเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand