คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน กับ บริษัท เอโฮสต์ จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน กับ บริษัท เอโฮสต์ จำกัด

   วันที่ 18 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน กับ บริษัท  เอโฮสต์ จำกัด (A-HOST Company Limited) โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข, Managing Director พร้อมด้วย คุณจรูญรัฐ ปิงคลาศัย,Chief Operating Officer คุณเปรมสินี พิพัฒน์โกศล, HR Manager และ คุณสาธิษฐ์ ปอเจริญ, Supervisory Technical Consultant, Channel Business Division บริษัท A-HOST ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 21 อาคาร SM Tower บริษัท เอโฮสต์ จำกัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand