คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อในรายการ Roadshow Live at ICT Mahidol # EP.4

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อในรายการ Roadshow Live at ICT Mahidol # EP.4

วันที่ 26 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ “Roadshow Live @ ICT Mahidol # EP.4” โดยมี อาจารย์ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และนายวิชช์ สุเฉลิมกุล นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1 ไลฟ์สดให้ข้อมูลการรับสมัครรอบ ICT รับตรง-จัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meeting เกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ เทคนิคการเตรียมตัวสอบข้อเขียนและการสอบชิงทุนรอบ ICT รับตรง-จัดสอบ ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ และเคมี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์แนะแนวและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการถามตอบคำถามจากทางคณะฯ อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารรายการ Roadshow Live at ICT Mahidol ในครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage: Faculty of ICT, Mahidol University หรือลิงก์ https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/ และ Facebook Fanpage: ICT Mahidol Roadshow หรือลิงก์ https://www.facebook.com/ICTMahidolRoadshow

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand